veljko-radulovic
VELJKO RADULOVIĆ


vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG

 

Rođen je u Dubrovniku 1976. godine. Osnovnu I srednju školu završio u Herceg-Novom.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine.

Magistrirao je Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2005. godine.

Doktorirao je Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2012. godine.

ljubisa-stankovic
LJUBIŠA STANKOVIĆ


redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU),
redovni član AINCG.

 

Rođen je 1. juna 1960. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1982. godine.

Magistrirao je 1984. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorirao je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

ljubica-lazarevic
LJUBICA LAZAREVIĆ
1942-2018diplomirani građevinski inženjer,
redovni član AINCG.

 

Rođena je u Šipovu, Bosna i Hercegovina, 15.04.1942. godine.

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1968. godine.

refik-zejnilovic
REFIK ZEJNILOVIĆ


redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

 

Datum i mjesto rođenja: 1.12. 1946, Bijelo Polje, Crna Gora.

Osnovno obrazovanje: OŠ ,,Dušan Korać’’, Bijelo Polje.

Srednje obrazovanje: Gimnazija ,,Miloje Dobrašnović’’, Bijelo Polje.

Fakultet: Prirodno-matematički fakultet, Odsjek hemija sa tehnologijom, Sarajevo, 1969.

Magistarski teza: ,,Ispitivanje ponašanja smješa redoks sistema u kinetičko-katalitičkim reakcijama na brzo polarizovanoj elektrodi’’, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, 1978.

Doktorska disertacija: ,,Elektrohemijsko reagovanje kiseonika na titanu modifikovanom katalizatorima’’, Tehnološko-metalurški fakultetu u Beogradu, 1981.

ratomir-stanic
RATOMIR STANIĆ


naučni saradnik, redovni član AINCG.

 

Rođen je u mjestu Nange, Pljevlja, 30.08.1951. godine.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1978. godine.

Magistarsku tezu je odbranio na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1989. godine.

Doktorirao je 2000. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

page-4-image-14
RADOVAN KOVAČEVIĆ


Herman Brown Chair Professor, Southern Methodist Univerzitetu u Dallas-u, Teksas, USA, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Nikšiću, 17.7.1947. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1969. godine.

Magistarsku tezu je odbranio na istom fakultetu 1972. godine.

Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1978. godine.

rados-bulatovic
RADOŠ BULATOVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

 

Rođen je u Jabuci, Kolašin, 31. decembra 1952. godine. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu-mašinski odsjek Univerziteta “Veljko Vlahović” u Titogradu 1977. godine. Magistrirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

sreten-savicevic
SRETEN SAVIĆEVIĆ


vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 28.06.1956. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je završio 1982. godine.

Magistrirao je 1995. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorirao je 2001. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

gojko-joksimovic
GOJKO JOKSIMOVIĆ


redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 09.11.1967. godine u Beranama.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 1991. godine.

Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 1995. godine i 2000. godine, respektivno.

milos-knezevic
MILOŠ KNEŽEVIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

 

Mjesto i datum rođenja: Nikšić, 25.11.1965 godine, od oca Slobodana i majke Bosiljke, rođene Babić Osnovno obrazovanje: Nikšić, 1979. Srednje obrazovanje: Srednja škola, usmjereno obrazovanje, pomoćni istraživač u matematici, 1984 Fakultet: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, 1992. Magistarska teza: Univerzitet Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2001. Doktorska disertacija: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 Zaposlenja: 1992.-1996 Građevinsko preduzeće “Crna Gora” Nikšić, 1996-1998 “Torsvik” Ireland, 1998- Građevinski fakultet u Podgorici Izborna zvanja: asistent 1998, docent – 2005, vanredni professor 2010,redovni professor 2015 Oženjen, supruga Brankica, sinovi Marko i Nikola.

page-8-image-27
MIĆKO RADULOVIĆ
1948-2019redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 08. novembra 1948. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1973. godine.

Magistrirao je 1992. a doktorirao 1997. godine, na istom fakultetu.

momir-djurovic
MOMIR ĐUROVIĆ


redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je u Danilovgradu 1941. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je i doktorirao na Imperial College-u u Londonu, 1973. godine.

Počasni je doktor nauka (Doctor honoris causa) Univerziteta primijenjenih nauka Republike Moldavije.

milic-curovic
MILIĆ ČUROVIĆ


Docent – Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet,
redovni član AINCG.

 

Rođen 1971. godine u Bijelom Polju Diplomirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1998. godine. Magistrirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003. godine. Doktorirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2011. godine. Izabran 2019. godine u zvanje docenta za oblast šumarstva na Univerzitetu Crne Gore.

vasilije-radulovic
VASILIJE RADULOVIĆ


naučni savjetnik, redovni član AINCG.

 

Rođen je 19.01.1934. godine u Podgorici.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine.

Na istom fakultetu je doktorirao 1978. godine.

igor-djurovic
IGOR ĐUROVIĆ


redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je na Cetinju, 29.08.1971. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1994. godine.

Na istom fakultetu je i magistrirao i doktorirao, 1996. godine i 2000. godine, respektivno.

milan-vukcevic
MILAN VUKČEVIĆ


Profesor emeritus Univerziteta Crne Gore,
redovni član AINCG

 

Rodjen je 1954. godine u Tomaševu-Bijelo Polje. Osnovnu školu je završio u Podgorici, a srednju-gimnaziju, takodje u Podgorici 1972. godine. Dobitnik je diplome "Luča". Mašinski fakultet u Podgorici je završio 1977. godine sa prosječnom ocjenom 9.2.

vladeta-radovic
VLADETA RADOVIĆ
1939-2021redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen u Uvcu, Opština Sjenica, Srbija, 16.04.1939. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1971. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 1983. godine na Univerzitetu „Edvard Kardelj“ u Ljubljani.

radan-durkovic
RADAN DURKOVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 29.01.1943. godine, u Vrelima, Žabljak.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1967. godine.

Na istom fakultetu je i magistrirao i doktorirao, 1980. godine i 1986. godine, respektivno.

slobodan-radusinovic
SLOBODAN RADUSINOVIĆ


naučni saradnik Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

 

Mjesto i datum rođenja: Nikšić, 05. jul 1971. godine, od oca Stanka i majke Marije rođene Radulović. Osnovno obrazovanje: OŠ Ratko Žarić, Nikšić, 1985. Srednje obrazovanje: Centar srednjeg usmjerenog vaspitanja i obrazovanja, Prirodnomatematička gimnazija, Smjer matematika, Nikšić, 1989. Fakultet: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsjek geološki, Smjer za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, rudničku i ekonomsku geologiju, 1996. Doktorska disertacija: Rudarsko – geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017. Zaposlenje: JU Zavod za geološka istraživanja u Podgorici, od 1997. godine do danas. Naučna zvanja: naučni saradnik Univerziteta Crne Gore za oblast Geologija, 2019. Oženjen, supruga Aleksandra, kćerke Anja i Jana.

natalija-perovic
NATALIJA PEROVIĆ


naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođena je 13.05.1951. godine u Mahačkali, Rusija.

Diplomirala je na Biološko-pedološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov, 1975. godine.

Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1992. godine.

vuko-domazetovic
VUKO DOMAZETOVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Orlini, Nikšić, 23. marta 1938. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1962. godine.

Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao, 1975. godine i 1978. godine, respektivno.

goran-sekulic
GORAN SEKULIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

 

Goran Sekulić je rođen 16.08.1964. u Beogradu. Osnovu i srednju školu završio je sa Vukovom diplomom. Građevinski fakultet u Prištini upisao je školske 1984/85 god. Diplomirao je maja 1989.godine iz predmeta “Regulacija rijeka” i stekao zvanje diplomiranog inženjera građevine, hidrotehničkog smjera. Poslediplomske studije upisao je školske 1991/92 god. na Građevinskom fakultetu u Beogradu, na hidrotehničkom odsjeku, smjer “Istraživanje, korišćenje i zaštita voda”. Magistarski rad sa temom: “Vodoprivredne analize u cilju određivanja administrativnih i tehničkih mera zaštite vodotoka od zagađenja”, odbranio je 09.03.1995 godine. Doktorsku disertaciju, pod naslovom: "Primena crpnih stanica za usputno povećanje pritiska u vodovodnim sistemima” odbranio je 25.12.2003 godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

milan-perovic
MILAN PEROVIĆ


redovni profesor i profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 25.06.1939. godine u Bogumilovićima, Nikšić.

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1963. godine.

Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odjeljenje u Kragujevcu, 1972. godine.

Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 1982. godine.

miodrag-gomilanovic
MIODRAG R. GOMILANOVIĆ


naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

 

Rođen je 20. jula 1941. godine u Pljevljima.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1964. godine.

Na Rudarsko–geološkom fakultetu u Beogradu je magistrirao 1985. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 1996. godine, takođe na Rudarsko – geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

dragoljub-mitrovic
DRAGOLJUB MITROVIĆ


redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

 

Rođen je u Glisnici, Opština Pljevlja, 07.07.1953. godine.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, 1978. godine.

Magistrirao je i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1990. godine i 1999. godine, respektivno.

 

vladislav-plamenac
VLADISLAV PLAMENAC
1936-2021diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

 

Rođen je 15.03.1936. godine u Boljevićima, opština Bar.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 1959. godine.

petar-vukoslavcevic
PETAR VUKOSLAVČEVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je 18.05.1949. godine na Cetinju.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1972. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1976. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1981. godine.

kata-kovacevic
KATA KOVAČEVIĆ


Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić, redovni član AINCG.

 

Rođena je u Seljanima, Plužine, 01.04.1953. godine.

Diplomirala je na Metalurškom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, 1978. godine.

Magistrirala je na Univerzitetu u Ljubljani, Fakultet za prirodne nauke i tehnologiju, 1989. godine.

Doktorirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine.

page-6-image-21
RADENKO PEJOVIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Miljkovcu, Plužine, 23.01.1950. godine.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1975. godine.

Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1986. i 1989. godine, respektivno.

arsenije-vujovic
ARSENIJE VUJOVIĆ
1933-2018redovni profesor i profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
redovni član AINCG.

 

Rođen je 10.02.1933. godine u Ljubotinju, Opština Cetinje.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1963. godine.

Doktorirao je 1984. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici (ranije Univerzitet „Veljko Vlahović“).

mihailo-buric
MIHAILO BURIĆ


redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

 

Rođen je 14. februara 1944. godine u Danilovgradu.

Diplomirao je 1966. godine i stekao zvanje inženjera hidrogeologije i inženjerske geologije.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1975. godine je stekao zvanje magistra sa temom iz kartografije.

Doktorat iz oblasti hidrologije, “Vodosnabdijevanje turističkih naselja crnogorskog primorja” odbranio je na Univerzitetu u Beogradu 1982. godine.

 

milutin-ostojic
MILUTIN M. OSTOJIĆ


redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Junča Dolu, Žabljak, 19.12.1944. godine.

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Titogradu – Elektro odsjek, 1968. godine.

Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ranislav-bulatovic
RANISLAV BULATOVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je 23.03.1956. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1978. godine.

Magistrirao je 1981. godine a doktorirao 1984. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

userprofiledemo
JOVAN B. TODOROVIĆ


redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član AINS, inostrani član AINCG od 2010. godine.

 

Rođen je 19. septembra 1932. godine u Beogradu.

Godine 1957. diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom 1972. godine odbranio doktorsku disertaciju.

radivoje-mrdak
RADIVOJE MRDAK


magistar građevinarstva, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Pljevljima, 10.04.1949. godine.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1973. godine.

Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996. godine.

mileta-bojovic
MILETA BOJOVIĆ


diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

 

Rođen je 11.02.1941. godine u Zminici, Žabljak.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1966. godine.

nikola-hajdin
NIKOLA HAJDIN


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU), inostrani član AINCG od 2010. godine.

 

Rođen je u Vrbovskom - Republika Hrvatska.

Doktorsku disertaciju odbranio je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1956. godine.

userprofiledemo
BOŽIDAR MILIĆ
1927-2017


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Limljanima, Bar, 21.11.1927. godine.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1959. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 1988. godine.

zarko-blecic
ŽARKO BLEČIĆ


redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 03.01.1952. godine u Seljanima, Plužine.

Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine gdje je odbranio i magistarsku tezu i doktorsku disertaciju, 1981. i 1991. godine, respektivno.

picture1
MILINKO ŠARANOVIĆ
1929-2020redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je 14. oktobra 1929. godine u selu Podkraj kod Danilovgrada.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1956. godine.

Zvanje doktora elektrotehničkih nauka stekao je 1970. godine, na Univerzitetu u Beogradu.

vesna-maras
VESNA MARAŠ


naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođena je 06.09.1966. godine u Podgorici.

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je diplomirala 1990. godine.

Magistrirala je i doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. i 2000. godine, respektivno.

nikola-adzic
NIKOLA ADŽIĆ


naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen 20.02.1938. godine u Plužinama.

Poljoprivredni fakultet završio je u Sarajevu 1962. godine.

Na istom fakultetu je magistrirao 1976. i doktorirao 1982. godine.

page-9-image-32
MITAR I. ČVOROVIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je 21.10.1939. godine u Mokrom kod Šavnika.

Diplomirao je 1964. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je 1982. godine na FAGG Univerziteta u Ljubljani.

Doktorirao je 1986. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

dusko-lucic
DUŠKO LUČIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je u Kotoru, 06.03.1963. godine.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore je diplomirao 1986. godine.

Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju je odbranio na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. i 1999. godine.

rifat-alihodzic
RIFAT ALIHODŽIĆ


redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen 22.02.1956. godine u Beranama.

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1978. godine.

Magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2006. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine.

mladen-ulicevic
MLADEN ULIĆEVIĆ


redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

 

Rođen je na Cetinju, 14.08.1957. godine.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1982. godine.

Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1992. godine.

vlado-lubarda
VLADO LUBARDA


redovni profesor Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

 

Rođen je 29. 07. 1952. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistarsku i doktorsku tezu je odbranio na Mašinskom fakultetu Stanford Univerziteta u Kaliforniji, USA, 1977. i 1979. godine, respektivno.

Please publish modules in offcanvas position.