Članovi

47 članova

nikola adžić

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

rifat alihodžić

redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

žarko blečić

redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mileta bojović

diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

ranislav bulatović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

radoš bulatović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

mihailo burić

redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

milić čurović

Docent – Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet

mitar i. čvorović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vuko domazetović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radan durković

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

momir đurović

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

igor đurović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

miodrag r. gomilanović

naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

nikola hajdin

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU), inostrani član AINCG od 2010. godine.

gojko joksimović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

miloš knežević

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

radovan kovačević

Herman Brown Chair Professor, Southern Methodist Univerzitetu u Dallas-u, Teksas, USA, redovni član AINCG.

kata kovačević

Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić

ljubica lazarević

1942-2018
diplomirani građevinski inženjer, redovni član AINCG.

vlado lubarda

redovni profesor Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

duško lučić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vesna maraš

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

božidar milić

1927-2017
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

dragoljub mitrović

redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

radivoje mrdak

magistar građevinarstva, redovni član AINCG.

milutin m. ostojić

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radenko pejović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

natalija perović

naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

milan perović

redovni profesor i profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vladislav plamenac

1936-2021
diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

vladeta radović

1939-2021
redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vasilije radulović

naučni savjetnik, redovni član AINCG.

veljko radulović

vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG

mićko radulović

1948-2019
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

slobodan radusinović

naučni saradnik Univerziteta Crne Gore, vanredni član
Akademije inženjerskih nauka Crne Gore (AINCG)

šaranović milinko

1929-2020
redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

sreten savićević

vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

goran sekulić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni
član AINCG.

ratomir stanić

naučni saradnik, redovni član AINCG.

ljubiša stanković

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

jovan b. todorović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član AINS, inostrani član AINCG od 2010. godine.

mladen ulićević

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

arsenije vujović

1933-2018
redovni profesor i profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

milan vukčević

Profesor emeritus Univerziteta Crne Gore, redovni profesor

petar vukoslavčević

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

refik zejnilović

redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne
Gore, vanredni član AINCG.