Članovi

39 članova

nikola adžić

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

rifat alihodžić

vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

žarko blečić

redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mileta bojović

diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

ranislav bulatović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

mihailo burić

redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

mitar i. čvorović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vuko domazetović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radan durković

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

igor đurović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

momir đurović

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

miodrag r. gomilanović

naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

nikola hajdin

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU), inostrani član AINCG od 2010. godine.

gojko joksimović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radovan kovačević

Herman Brown Chair Professor, Southern Methodist Univerzitetu u Dallas-u, Teksas, USA, redovni član AINCG.

kata kovačević

Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić

ljubica lazarević

diplomirani građevinski inženjer, redovni član AINCG.

vlado lubarda

redovni profesor Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

duško lučić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vesna maraš

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

božidar milić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

dragoljub mitrović

redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

radivoje mrdak

magistar građevinarstva, redovni član AINCG.

milutin m. ostojić

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radenko pejović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

milan perović

redovni profesor i profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

natalija perović

naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vladislav plamenac

diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

vladeta radović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mićko radulović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vasilije radulović

naučni savjetnik, redovni član AINCG.

šaranović milinko

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

sreten savićević

vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

ratomir stanić

naučni saradnik, redovni član AINCG.

ljubiša stanković

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

jovan b. todorović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član AINS, inostrani član AINCG od 2010. godine.

mladen ulićević

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

arsenije vujović

redovni profesor i profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

petar vukoslavčević

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.