božidar milić

BOŽIDAR MILIĆ
Titula

1927-2017
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je u Limljanima, Bar, 21.11.1927. godine.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1959. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 1988. godine.