duško lučić

DUŠKO LUČIĆ
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je u Kotoru, 06.03.1963. godine.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore je diplomirao 1986. godine.

Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju je odbranio na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. i 1999. godine.