gojko joksimović

GOJKO JOKSIMOVIĆ
Titula

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je 09.11.1967. godine u Beranama.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 1991. godine.

Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 1995. godine i 2000. godine, respektivno.