goran sekulić

GORAN SEKULIĆ
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni
član AINCG.

Kratka biografija

Goran Sekulić je rođen 16.08.1964. u Beogradu. Osnovu i srednju školu završio je sa Vukovom diplomom. Građevinski fakultet u Prištini upisao je školske 1984/85 god. Diplomirao je maja 1989.godine iz predmeta “Regulacija rijeka” i stekao zvanje diplomiranog inženjera građevine, hidrotehničkog smjera. Poslediplomske studije upisao je školske 1991/92 god. na Građevinskom fakultetu u Beogradu, na hidrotehničkom odsjeku, smjer “Istraživanje, korišćenje i zaštita voda”. Magistarski rad sa temom: “Vodoprivredne analize u cilju određivanja administrativnih i tehničkih mera zaštite vodotoka od zagađenja”, odbranio je 09.03.1995 godine. Doktorsku disertaciju, pod naslovom: "Primena crpnih stanica za usputno povećanje pritiska u vodovodnim sistemima” odbranio je 25.12.2003 godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu