igor đurović

IGOR ĐUROVIĆ
Titula

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je na Cetinju, 29.08.1971. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1994. godine.

Na istom fakultetu je i magistrirao i doktorirao, 1996. godine i 2000. godine, respektivno.