jovan b. todorović

JOVAN B. TODOROVIĆ
Titula

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član AINS, inostrani član AINCG od 2010. godine.

Status

Član: Inostrani

Kratka biografija

Rođen je 19. septembra 1932. godine u Beogradu.

Godine 1957. diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom 1972. godine odbranio doktorsku disertaciju.