kata kovačević

KATA KOVAČEVIĆ
Titula

Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić

Kratka biografija

Rođena je u Seljanima, Plužine, 01.04.1953. godine.

Diplomirala je na Metalurškom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, 1978. godine.

Magistrirala je na Univerzitetu u Ljubljani, Fakultet za prirodne nauke i tehnologiju, 1989. godine.

Doktorirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine.