ljubiša stanković

LJUBIŠA STANKOVIĆ
Titula

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je 1. juna 1960. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1982. godine.

Magistrirao je 1984. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorirao je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.