mićko radulović

MIĆKO RADULOVIĆ
Titula

1948-2019
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je 08. novembra 1948. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1973. godine.

Magistrirao je 1992. a doktorirao 1997. godine, na istom fakultetu.