milan perović

MILAN PEROVIĆ
Titula

redovni profesor i profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je 25.06.1939. godine u Bogumilovićima, Nikšić.

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1963. godine.

Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odjeljenje u Kragujevcu, 1972. godine.

Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 1982. godine.