milić čurović

MILIĆ ČUROVIĆ
Titula

Docent – Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje biotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen 1971. godine u Bijelom Polju Diplomirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1998. godine. Magistrirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003. godine. Doktorirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2011. godine. Izabran 2019. godine u zvanje docenta za oblast šumarstva na Univerzitetu Crne Gore.