miloš knežević

MILOŠ KNEŽEVIĆ
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

Kratka biografija

Mjesto i datum rođenja: Nikšić, 25.11.1965 godine, od oca Slobodana i majke Bosiljke, rođene Babić Osnovno obrazovanje: Nikšić, 1979. Srednje obrazovanje: Srednja škola, usmjereno obrazovanje, pomoćni istraživač u matematici, 1984 Fakultet: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, 1992. Magistarska teza: Univerzitet Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2001. Doktorska disertacija: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 Zaposlenja: 1992.-1996 Građevinsko preduzeće “Crna Gora” Nikšić, 1996-1998 “Torsvik” Ireland, 1998- Građevinski fakultet u Podgorici Izborna zvanja: asistent 1998, docent – 2005, vanredni professor 2010,redovni professor 2015 Oženjen, supruga Brankica, sinovi Marko i Nikola.