milutin m. ostojić

MILUTIN M. OSTOJIĆ
Titula

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je u Junča Dolu, Žabljak, 19.12.1944. godine.

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Titogradu – Elektro odsjek, 1968. godine.

Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.