miodrag r. gomilanović

MIODRAG R. GOMILANOVIĆ
Titula

naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

Kratka biografija

Rođen je 20. jula 1941. godine u Pljevljima.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1964. godine.

Na Rudarsko–geološkom fakultetu u Beogradu je magistrirao 1985. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio 1996. godine, takođe na Rudarsko – geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.