mitar i. čvorović

MITAR I. ČVOROVIĆ
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je 21.10.1939. godine u Mokrom kod Šavnika.

Diplomirao je 1964. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je 1982. godine na FAGG Univerziteta u Ljubljani.

Doktorirao je 1986. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.