mladen ulićević

MLADEN ULIĆEVIĆ
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je na Cetinju, 14.08.1957. godine.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1982. godine.

Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1992. godine.