momir đurović

MOMIR ĐUROVIĆ
Titula

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Počasni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je u Danilovgradu 1941. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirao je i doktorirao na Imperial College-u u Londonu, 1973. godine.

Počasni je doktor nauka (Doctor honoris causa) Univerziteta primijenjenih nauka Republike Moldavije.