natalija perović

NATALIJA PEROVIĆ
Titula

naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje biotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođena je 13.05.1951. godine u Mahačkali, Rusija.

Diplomirala je na Biološko-pedološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov, 1975. godine.

Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1992. godine.