nikola adžić

NIKOLA ADŽIĆ
Titula

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje biotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen 20.02.1938. godine u Plužinama.

Poljoprivredni fakultet završio je u Sarajevu 1962. godine.

Na istom fakultetu je magistrirao 1976. i doktorirao 1982. godine.