nikola hajdin

NIKOLA HAJDIN
Titula

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU), inostrani član AINCG od 2010. godine.

Status

Član: Inostrani

Kratka biografija

Rođen je u Vrbovskom - Republika Hrvatska.

Doktorsku disertaciju odbranio je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1956. godine.