petar vukoslavčević

PETAR VUKOSLAVČEVIĆ
Titula

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je 18.05.1949. godine na Cetinju.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1972. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1976. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1981. godine.