radovan kovačević

RADOVAN KOVAČEVIĆ
Titula

Herman Brown Chair Professor, Southern Methodist Univerzitetu u Dallas-u, Teksas, USA, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je u Nikšiću, 17.7.1947. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1969. godine.

Magistarsku tezu je odbranio na istom fakultetu 1972. godine.

Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1978. godine.