ranislav bulatović

RANISLAV BULATOVIĆ
Titula

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je 23.03.1956. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1978. godine.

Magistrirao je 1981. godine a doktorirao 1984. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.