refik zejnilović

REFIK ZEJNILOVIĆ
Titula

redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne
Gore, vanredni član AINCG.

Kratka biografija

Datum i mjesto rođenja: 1.12. 1946, Bijelo Polje, Crna Gora.

Osnovno obrazovanje: OŠ ,,Dušan Korać’’, Bijelo Polje.

Srednje obrazovanje: Gimnazija ,,Miloje Dobrašnović’’, Bijelo Polje.

Fakultet: Prirodno-matematički fakultet, Odsjek hemija sa tehnologijom, Sarajevo, 1969.

Magistarski teza: ,,Ispitivanje ponašanja smješa redoks sistema u kinetičko-katalitičkim reakcijama na brzo polarizovanoj elektrodi’’, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, 1978.

Doktorska disertacija: ,,Elektrohemijsko reagovanje kiseonika na titanu modifikovanom katalizatorima’’, Tehnološko-metalurški fakultetu u Beogradu, 1981.