rifat alihodžić

RIFAT ALIHODŽIĆ
Titula

redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen 22.02.1956. godine u Beranama.

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1978. godine.

Magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2006. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine.