šaranović milinko

ŠARANOVIĆ MILINKO
Titula

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni,Počasni

Odjeljenje: Odjeljenje elektrotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođen je 14. oktobra 1929. godine u selu Podkraj kod Danilovgrada.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1956. godine.

Zvanje doktora elektrotehničkih nauka stekao je 1970. godine, na Univerzitetu u Beogradu.