vesna maraš

VESNA MARAŠ
Titula

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje biotehničkih nauka

Kratka biografija

Rođena je 06.09.1966. godine u Podgorici.

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je diplomirala 1990. godine.

Magistrirala je i doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. i 2000. godine, respektivno.