vlado lubarda

VLADO LUBARDA
Titula

redovni profesor Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je 29. 07. 1952. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistarsku i doktorsku tezu je odbranio na Mašinskom fakultetu Stanford Univerziteta u Kaliforniji, USA, 1977. i 1979. godine, respektivno.