vuko domazetović

VUKO DOMAZETOVIĆ
Titula

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Status

Član: Redovni

Odjeljenje: Odjeljenje mašinskih nauka

Kratka biografija

Rođen je u Orlini, Nikšić, 23. marta 1938. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1962. godine.

Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao, 1975. godine i 1978. godine, respektivno.