žarko blečić

ŽARKO BLEČIĆ
Titula

redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

Kratka biografija

Rođen je 03.01.1952. godine u Seljanima, Plužine.

Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine gdje je odbranio i magistarsku tezu i doktorsku disertaciju, 1981. i 1991. godine, respektivno.