Članovi

5 članova

nikola adžić

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

milić čurović

Docent – Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet

vesna maraš

naučni savjetnik Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

dragoljub mitrović

redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

natalija perović

naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.