Članovi

14 članova

rifat alihodžić

redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mileta bojović

diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

mitar i. čvorović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

miloš knežević

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
vanredni član AINCG.

ljubica lazarević

1942-2018
diplomirani građevinski inženjer, redovni član AINCG.

duško lučić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

božidar milić

1927-2017
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radivoje mrdak

magistar građevinarstva, redovni član AINCG.

radenko pejović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vladislav plamenac

1936-2021
diplomirani inženjer arhitekture, redovni član AINCG.

veljko radulović

vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG

goran sekulić

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni
član AINCG.

mladen ulićević

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

arsenije vujović

1933-2018
redovni profesor i profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.