Članovi

6 članova

momir đurović

redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

igor đurović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

gojko joksimović

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

milutin m. ostojić

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

šaranović milinko

1929-2020
redovni profesor i profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

ljubiša stanković

redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.