Članovi

9 članova

ranislav bulatović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

vuko domazetović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radan durković

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

radovan kovačević

Herman Brown Chair Professor, Southern Methodist Univerzitetu u Dallas-u, Teksas, USA, redovni član AINCG.

vlado lubarda

redovni profesor Univerziteta Kalifornije u San Dijegu, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.

milan perović

redovni profesor i profesor emeritus Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vladeta radović

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

sreten savićević

vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

petar vukoslavčević

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), redovni član AINCG.