Članovi

9 članova

žarko blečić

redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mihailo burić

redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

miodrag r. gomilanović

naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

kata kovačević

Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić

mićko radulović

1948-2019
redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

vasilije radulović

naučni savjetnik, redovni član AINCG.

slobodan radusinović

naučni saradnik Univerziteta Crne Gore, vanredni član
Akademije inženjerskih nauka Crne Gore (AINCG)

ratomir stanić

naučni saradnik, redovni član AINCG.

refik zejnilović

redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne
Gore, vanredni član AINCG.