Članovi

7 članova

žarko blečić

redovni profesor Metalurško–tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

mihailo burić

redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vanredni član AINCG.

miodrag r. gomilanović

naučni saradnik, redovni član AINCG, član Balkanske akademije rudarskih nauka.

kata kovačević

Naučni savjetnik, Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Nikšić

vasilije radulović

naučni savjetnik, redovni član AINCG.

mićko radulović

redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, redovni član AINCG.

ratomir stanić

naučni saradnik, redovni član AINCG.