Organizacija AINCG

SKUPŠTINA AINCG

Skupštinu Akademije čine svi njeni članovi

PREDSJEDNIŠTVO AINCG

Članovi Predsjedništva Akademije su:

 • Prof. dr Radenko Pejović, predsjednik Akademije;
 • Dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik, potpredsjednik Akademije;
 • Prof. dr Gojko Joksimović, generalni sekretar Akademije;
 • Dr Vesna Maraš, naučni savjetnik, sekretar Odjeljenja biotehničkih nauka;
 • Prof. dr Igor Đurović, sekretar Odjeljenja elektrotehničkih nauka;
 • Prof. dr Rifat Alihodžić, sekretar Odjeljenja građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka;
 • Prof. dr Vladeta Radović, sekretar Odjeljenja mašinskih nauka;
 • Prof. dr Mihailo Burić, sekretar Odjeljenja rudarsko-geoloških i tehnloško-metalurških nauka.

PREDSJEDNIK AINCG

Predsjednik Akademije je Prof. dr Radenko Pejović.

NADZORNI ODBOR AINCG

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Prof. dr Mićko Radulović, predsjednik;
 • Prof. dr Radan Durković, član;
 • Prof. dr Duško Lučić, član.

ODJELJENJA AINCG

 • Odjeljenje biotehničkih nauka, sekretar Dr Vasna Maraš, naučni savjektnik;
 • Odjeljenje elektrotehničkih nauka, sekretar Prof. dr Igor Đurović;
 • Odjeljenje građevinskih, arhitektonskih i geodetskih nauka, sekretar Prof. dr Rifat Alihodžić;
 • Odjeljenje mašinskih nauka, sekretar Prof. dr Vladeta Radović;
 • Odjeljenje rudarsko-geoloških i tehnloško-metalurških nauka, sekretar Prof. dr Mihailo Burić.

Please publish modules in offcanvas position.