OSNIVANJE AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA CRNE GORE

Inženjerska akademija Jugoslavije

Inicijativa za osnivanje Inženjerske akademije Jugoslavije ( IAJ ) pokrenuta je na VIII kongresu Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije ( SITJ ), saglasno Statutu, kojim je bilo predviđeno da SITJ „... treba da razvija i podstiče naučnoistraživački rad u oblasti inženjerstva, originalne i kreativne djelatnosti...“. Skupština Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije je 15.01.1998. godine donijela odluku da kao posebnu jedinicu, osniva Inženjersku akademiju Jugoslavije.

Iste godine formirana je Matična komisija u sastavu: akademik Prof. dr Miomir Vukobratović, akademik Prof. dr Momir Đurović, Prof. dr Radomir Simić, Prof. dr Borivoje Mišković, Prof. dr Jovan Todorović, Prof. dr Dimitrije Tjapkin, Prof. dr Milan Mitrović i Prof. dr Vladimir Trifunović, koja je pripremila Statut i ostale materijale za rad Osnivačke skupštine Akademije.

Osnivačka skupština Inženjerske akademije Jugoslavije ( IAJ ) održana je 8. jula 1998. godine u Domu Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije u Beogradu. Na istoj je usvojen Statut i druga odgovarajuća dokumenta. Za predsjednika Akademije je izabran akademik Prof. dr Miomir Vukobratović, za potpredsjednika akademik Prof. dr Momir Đurović, a za generalnog sekretara Prof. dr Miodrag Sekulović.. Donesena je i odluka o formiranju četiri odjeljenja Akademije i odluka o raspisivanju konkursa za izbor dvadeset pet novih članova „iz svih inženjerskih struka i onih koji su doprinijeli razvoju inženjerstva“.

Rešenjem od 08.10.1998. godine IAJ je upisana u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, kao nezavisno udruženje građana i pravno lice.

U momentu formiranja Inženjerska akademija Jugoslavije imala je deset članova, od kojih je akademik Prof. dr Momir Đurović iz Crne Gore. Saglasno izraženim potrebama formirana su nova odjeljenja i vršen prijem novih članova. Već 2002.godine Inženjerska akademija Jugoslavije je izdala prvu Monografiju, u kojoj su dati podaci o ukupnom broju članova Akademije i pregled članova po određenim oblastima.U ovom dokumentu je prikazano da je:

 • Odjeljenje mašinskih nauka imalo je ukupno 19 redovnih i 7 dopisnih članova. Iz Crne Gore su Prof. dr. Vuko Domazetović redovni i Prof . dr Radan Durković dopisni član;
 • Odjeljenje elektrotehničkih nauka imalo je 9 redovnih i 13 dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore akademik Prof. dr Milinko Šaranović i akademik Pprof. dr Momir Đurović redovni, a akademik Prof. dr Ljubiša Stanković, je dopisni član;
 • Odjeljenje građevinskih nauka imalo je 8 redovnih i 13 dopisnih članova. Od njih je iz Crne Gore Prof. dr Arsenije Vujović dopisni član;
 • Odjeljenje tehnološko-metalurških nauka imalo je 5 redovnih i 7 dopisnih članova;
 • Odjeljenje rudarsko-geoloških nauka imalo je 4 redovna i 6 dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore dr Vasilije Radulović, naučni savjetnik redovni i dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik dopisni član;
 • Odjeljenje biotehničkih nauka imalo je 13 redovnih i 4 dopisna člana.

Akademija je imala 11 počasnih i 33 inostrana člana, a u međuvremenu je preminulo 9 članova.

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore

Na Skupštini Inženjerske akademije Jugoslavije održanoj 12.05.2004. godine, izvršene su izmjene Statuta Akademije i promijenjen naziv u „Akademija Inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore“. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je rješenjem br.2/0-1405 od 19.10.2004. upisalo istu u Registar udruženja.

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore je 2005. godine izdala novu Monografiju iz koje se daje kraći pregled broja članova iz Crne Gore po određenim oblastima:

 • Odjeljenje mašinskih nauka imalo je 22 redovna i 14. dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore akademik Prof. dr Ranislsv Bulatović, akademik Prof. dr Petar Vukoslavčević i Prof. dr. Vuko Domazetović redovni, a Prof . dr Radan Durković dopisni član.
 • Odjeljenje elektrotehničkih nauka imalo je 14 redovnih i 12 dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore akademik Prof. dr Milinko Šaranović, akademik Prof. dr Momir Đurović i akademik Prof. dr Ljubiša Stanković redovni članovi.
 • Odjeljenje građevinskih nauka imalo je 12 redovnih i 14 dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore Prof. dr Arsenije Vujović i Prof dr Radenko Pejović dopisni članovi.
 • Odjeljenje tehnološko-metalurških nauka imalo je 8 redovnih i 12 dopisnih članova.
 • Odjeljenje rudarsko-geoloških nauka imalo je 8 redovna i 7 dopisnih članova. Od njih su iz Crne Gore dr Vasilije Radulović, naučni savjetnik i dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik, redovni članovi.
 • Odjeljenje biotehničkih nauka imalo je 10 redovnih i 5 dopisnih članova.

Akademija je imala i 9 počasnih, 19 počasnih članova-savjetnika i 38 inostranih članova.

Akademija inženjerskih nauka Crne Gore

Nakon održanog referenduma na kome je Crna Gora postala samostalna država 2006.godine , ocijenjeno je opravdanim da se u Crnoj Gori osnuje nevladino udruženje „Akademija inženjerskih nauka Crne Gore“. Inicijatori za formiranje ovog nevladinog udruženja bili su članovi Akademije inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore, iz Crne Gore. U ovim akademijama bilo je 8 redovnih članova i 3 dopisna člana iz Crne Gore.

Osnivačka skupština nevladinog udruženja „Akademija inženjerskih nauka Crne Gore“ održana je 05.09.2007.godine u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, ul. Rista Stijovića 5. u Podgorici. Na Skupštini je donešena odluka o osnivanju nevladinog udruženja Akademija inženjerskih nauka Crne Gore (AINCG) čiji su osnivači:

 • Prof. dr Momir Đurović, akademik CANU, redovni član,
 • Prof. dr Milinko Šaranović, akademik CANU, redovni član,
 • Prof. dr Ljubiša Stanković, akademik CANU, redovni član,
 • Prof. dr Ranislav Bulatović, akademik CANU, redovni član,
 • Prof. dr Petar Vukoslavčević, akademik CANU, redovni član,
 • Prof. dr Vuko Domazetović, redovni član,
 • Dr Vasilije Radulović, naučni savjetnik, redovni član,
 • Dr Miodrag Gomilanović, naučni saradnik, redovni član,
 • Prof. dr Radenko Pejović, dopisni član,
 • Prof. dr Arsenije Vujović, dopisni član,
 • Prof. dr Radan Durković, dopisni član.

Na Osnivačkoj skupštini je donešena odluka o usvajanju Statuta Akademije inženjerskih nauka Crne Gore. Za predsjednika Akademije izabran je akademik Prof. dr Ljubiša Stanković, a za generalnog sekretara Akademije Prof. dr Arsenije Vujović.

Odredbama usvojenog Statuta svi članovi Akademije inženjerskih nauka Crne Gore su stekli zvanje redovnih članova Akademije.

Nevladino udruženje Akademija inženjerskih nauka Crne Gore, u skladu sa članom 13. Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list RCG br. 27/99 i 30/02), u Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave upisano je u Registar nevladinih udruženja pod rednim brojem 4090, dana 21. 09. 2007. godine.

Please publish modules in offcanvas position.