Naučna tribina

2015-05-07

Akademija inženjerskih nauka Crne gore organizuje naučnu tribinu na temu:

Istraživanje porijekla i rad na klonskoj selekciji autohtonih crnogorskih sorti vinove loze vranac i kratošija.

Tribina će se održati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, u srijedu 13. maja 2015. godine sa početkom u 13.00 časova, ulica Cetinjska br. 2, Podgorica.

Prof. dr Vesna Maraš
redovni član Akademije Inženjerskih Nauka Crne Gore