Naučna tribina

2016-01-12

Akademija inženjerskih nauka Crne gore organizuje naučnu tribinu na temu:

Nejonizujuće zračenje 400kv dalekovoda Čevo-Pljevlja

Tribina će se održati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, u petak 15. januara 2016. godine sa početkom u 12.00 časova, ulica Cetinjska br. 2, Podgorica.

Prof. dr Milutin Ostojić
redovni član Akademije Inženjerskih Nauka Crne Gore