Naučna tribina

2015-11-14

Akademija inženjerskih nauka Crne gore organizuje naučnu tribinu na temu:

Arhitektura I urbanizam Crne Gore u periodu tranzicije – uzroci krize

Tribina će se održati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, u utorak 8. decembra 2015. godine sa početkom u 13.00 časova, ulica Cetinjska br. 2, Podgorica.

Prof. dr Rifat Alihodžić
redovni član Akademije Inženjerskih Nauka Crne Gore