Oglas za izbor tri vanredna člana Akademije

2017-02-19

AKADEMIJA INŽENJERSKIH NAUKA CRNE GORE, PODGORICA

 

U skladu sa odredbama člana 3. Pravilnika o izboru članova Akademije inženjerskih nauka Crne Gore objavljuje ­­se

 

O G L A S

 

za izbor tri vanredna člana Akademije inženjerskih nauka Crne Gore po sledećim naučnim oblastima:

 

Odjeljenje rudarsko - geoloških i tehnološko – metalurških nauka – dva člana;

Odjeljenje biotehničkih nauka – jedan član.

 

Prijava za izbor se podnosi u pisanoj formi i sadrži osnovne biografske podatke, prikaz odabranih naučnih i stručnih radova i realizovanih značajnijih projekata i saglasnost kandidata da bude biran za člana Akademije.

 

Postupak izbora izvršiće se u skladu sa članom 6. i 7. Pravilnika o izboru članova Akademije inženjerskih nauka Crne Gore.

Prijava se dostavlja Akademiji najkasnije trideset dana od dana objavljivanja oglasa na adresu:

 

Generalni sekretar Akademije

Prof. dr Gojko Joksimović

Elektrotehnički fakultet

Džordža Vašingtona b.b.

81000 Podgorica